Veel gestelde vragen

Ik zoek een woning

1. Hoe kom ik in aanmerking voor een huurwoning?

Huurwoningen van SWB worden aangeboden via de website van Woongaard, het regionale woonruimteverdeelsysteem. U kunt alleen reageren als u geregistreerd staat als woningzoekende.

U kunt u inschrijven op de website van Woongaard of via een inschrijfformulier dat u bij ons kunt aanvragen. Inschrijven kost € 25,-. Daarnaast betaalt u voor het jaarlijks verlengen van de inschrijving € 10,-.

 Sommige woningzoekenden kunnen met voorrang een huurwoning toegewezen krijgen.

2. Kom ik voor alle woningen in aanmerking?

Nee. In de advertentie van Woongaard leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor de geadverteerde woning in aanmerking te komen.

3. Ik heb een woning geaccepteerd, wat nu?

Als u (na bezichtiging) een woning hebt geaccepteerd, controleren wij uw gegevens. Als die in orde zijn, krijgt u een officiële toewijzing voor de woning. Zodra de woning gereed is, maken wij met u een afspraak voor de sleuteloverdracht. Wij schrijven u uit bij Woongaard. Wilt u in de toekomst in aanmerking komen voor een andere sociale huurwoning? Schrijf u dan opnieuw in.

Let op: Vergeet niet om u bij de gemeentelijke basisadministratie te laten inschrijven op uw nieuwe adres.

4. Ik heb een woning geaccepteerd en wil nu alsnog weigeren. Kan dit?

Door het insturen van het acceptatieformulier accepteert u de woning. Als u op een later moment besluit de acceptatie van de woning in te trekken, dan brengen wij u één maandhuur in rekening.Als u een woning heeft bezichtigd en geaccepteerd, nodigt de corporatie u uit om uw gegevens te laten controleren. Zijn uw gegevens na controle in orde, dan biedt de corporatie u een huurovereenkomst aan. Wanneer u verhuist, moet u zich op uw nieuwe adres inschrijven bij de gemeentelijke basisadministratie van uw gemeente.

5. Wat is een inkomensverklaring?

Een inkomensverklaring is een officiële verklaring van de Belastingdienst, waarin uw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar vermeld staan. Als u als woningzoekende op een woning reageert, moet u ervoor zorgen dat u een actuele inkomensverklaring in huis hebt.

6. Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?

De inkomensverklaring vraagt u gratis aan via de Belastingtelefoon: 0800 – 05 43. Het duurt maximaal vijf werkdagen voordat u de verklaring thuis ontvangt. Houd daar rekening mee.

7. Waarom moet ik een inkomensverklaring hebben?

De overheid stelt strenge regels aan het verhuren van sociale huurwoningen. Uw inkomen mag niet boven een afgesproken inkomensgrens uitkomen. Daarom controleren wij uw inkomen via een inkomensverklaring.

Let op: Hebt u geen inkomensverklaring paraat als wij u een woning aanbieden? Dan hebben wij het recht de aanbieding in te trekken.

8. Moet ik mij jaarlijks opnieuw inschrijven als woningzoekende?

Nee, dat is niet nodig. U kunt Woongaard machtigen om het verlengingsgeld ieder jaar automatisch af te schrijven.

Huren

1. Hoe kan ik mijn huur betalen?

Dat kan via automatische incasso, internetbankieren of per pin bij ons op kantoor. Lees meer over het betalen van uw huur.

2. Wanneer moet ik mijn huur betalen?

De huur moet voor de 1ste van de maand betaald zijn. U betaalt de huur dus vooruit. Bijvoorbeeld: de huur van augustus moet vóór 1 augustus betaald zijn.

3. Naar welk rekeningnummer kan ik de huur overmaken?

Het IBAN nummer van Stichting Woningbeheer Betuwe is: NL32BNGH0285046403.

4. Hoe kan ik de huur automatisch laten afschrijven?

U kunt ons hiervoor machtigen door het invullen van het machtigingsformulier. U kunt dit formulier bij ons opvragen. E-mail: swb@swb-lienden.nl.
Telefoon: 0344 – 60 19 14.

5. Hoe kan ik de huur opzeggen?

Dat kan via het opzeggingsformulier op onze website. Er geldt een opzegtermijn van minstens één maand. U kunt per iedere werkdag van de maand uw huur opzeggen.

6. Tot wanneer betaal ik huur als ik de huur opzeg?

U betaalt huur tot en met de einddatum van uw huurcontract. Eventueel te veel betaalde huur krijgt u binnen vier weken van ons terug.

7. Wanneer krijg ik de eindafrekening?

De eindafrekening ontvangt u binnen vier weken na het beëindigen van de huurovereenkomst. De afrekening van de servicekosten wordt jaarlijks in januari opgesteld en vóór 31 juli verzonden. U ontvangt deze afrekening dus vier tot twaalf maanden nadat uw contract is beëindigd.

8. Stopt mijn automatische incasso als ik de huur opzeg?

Ja. De automatische incasso stopt op de einddatum van uw huurcontract.

9. Wordt de huurtoeslag stopgezet als ik mijn huur opzeg?

Nee, de huurtoeslag wordt niet automatisch stopgezet. Wilt u geen huurtoeslag meer ontvangen? Geef dit dan zelf direct door aan de Belastingdienst.

10. Hoe kan ik huurtoeslag aanvragen?

Huurtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Kijk hiervoor op www.toeslagen.nl.

11. Wat moet ik doen als mijn inkomen of gezinsgrootte wijzigt?

Wijzigingen moet u zelf doorgeven aan de Belastingdienst.

12. Ik ontvang huurtoeslag en ga verhuizen. Moet ik dit doorgeven aan de Belastingdienst?

Ja. Ga hiervoor naar de website van de Belastingdienst.

Reparaties

1. Hoe kan ik een reparatieverzoek indienen?

U kunt uw reparatieverzoek op de volgende manieren doorgeven:

  • Op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur: telefonisch via 0344 – 60 19 14. Kies voor optie 1.
  • Via ons webformulier. Vul uw reparatieverzoek zo volledig mogelijk in.

Kijk voor meer informatie in onze Reparatiewijzer.

Verhuizen

1. Wat is de opzegtermijn van mijn woning?

De opzegtermijn van uw woning is minimaal één maand. U kunt de huur per elke dag van de maand opzeggen. De einddatum van uw huurcontract moet wel altijd op een werkdag vallen. Valt hij op een zon- of feestdag, dan eindigt uw huurovereenkomst op de eerstvolgende werkdag.

2. Kan ik zelf een nieuwe huurder voordragen?

Nee, alle woningen die vrij komen worden via Woongaard aangeboden aan woningzoekenden. Alleen ingeschreven woningzoekenden of mensen die recht hebben op urgentie kunnen in aanmerking komen voor een huurwoning.

3. Wanneer komt een nieuwe huurder de woning bekijken?

Als u de huur hebt opgezegd, adverteren wij de woning op Woongaard. Het kan zijn dat woningzoekenden contact met u opnemen voor bezichtiging van de woning. Als vertrekkende huurder moet u daaraan meewerken. Tijdens de bezichtiging kunt u zelf afspraken maken met de woningzoekende over de zaken die u wilt aanbieden voor overname.

4. Wordt de woning geïnspecteerd als de huur is opgezegd?

Ja. Nadat u de huur van uw woning hebt opgezegd, ontvangt u hiervan een bevestiging. Wij nemen contact met u op om een afspraak te maken voor een voor- en eindopname.

5. Wat houden de voor- en eindopname in?

Tijdens de vooropname laat de verhuurmakelaar u weten in welke staat u de woning aan ons moet opleveren en wat u eventueel door een nieuwe huurder kunt laten overnemen. Deze afspraken legt de verhuurmakelaar vast op het vooropnameformulier. U krijgt hiervan een kopie. Bij elke afspraak wordt vermeld wat de kosten voor herstel zijn als u de woning niet goed oplevert.

Tijdens de eindopname controleert de verhuurmakelaar of u de woning aan ons oplevert zoals dat was afgesproken bij de vooropname. U levert ook alle sleutels in. Als zaken niet (volledig) zijn opgeleverd zoals tijdens de vooropname is afgesproken, dan brengt SWB dit bij u in rekening.

6. Waar en wanneer moet ik de sleutels inleveren?

U levert de sleutels tijdens de eindopname in bij de verhuurmakelaar.

SWB Lienden

Ons postadres:
Postbus 8 | 4033 ZG Lienden

Ons bezoekadres:
De Hofstede 57 | 4033 BV Lienden
T 0344 – 60 19 14
E swb@veeo.nl

Onze openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 8.30 – 16.30 uur.
Of neem Contact met ons op.