SWB bouwt 38 huurwoningen op plan “Hof van Lienden”

Na een voorbereiding van jaren gaat het dan eindelijk gebeuren: de realisatie van het nieuwe plan Hof van Lienden! In het afgelopen jaar is er in nauwe samenwerking tussen de gemeente Buren, Stichting Woningbeheer Betuwe en De Vree en Sliepen een plan ontwikkeld met 53 woningen. Hiervan worden er 38 verhuurd.

Op basis van de gewijzigde bestemming van de locatie mag worden begonnen met het bouwrijp maken van het gebied. Vanaf maandag 20 augustus begint het aanleggen van de ondergrondse infrastructuur (kabels, leidingen, riolering) en de benodigde bouwwegen op het terrein. Deze werkzaamheden duren naar verwachting enkele maanden.

 Stichting Woningbeheer Betuwe is blij dat het project van start gaat. “Dit is goed voor het dorp. Er is veel behoefte aan nieuwe, betaalbare woningen, zowel koop als huur. Nu kunnen we in deze behoefte voorzien”, aldus directeur-bestuurder Johan Heesen.

SWB bouwt 22 multifunctionele woningen die qua indeling vergelijkbaar zijn met de nieuwe woningen aan de Middenweg, maar wel iets kleiner. Ook bouwt SWB 16 eengezinswoningen.

Naar verwachting kunnen de eerste huurders in het voorjaar van 2019 hun nieuwe woning betrekken. Aannemersbedrijf De Vree en Sliepen start namelijk in oktober met de bouw. SWB start dan ook met de toewijzing van de huurwoningen op www.woongaard.com. Woningzoekenden moeten hier ingeschreven staan om in aanmerking te kunnen komen voor een huurwoning. Toewijzing vindt plaats op basis van inschrijfduur. Ook zijn er inkomensgrenzen van toepassing.

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van dit project? Dan kunt u zich aanmelden bij SWB door het sturen van een mail naar swb@veeo.nl met daarin naam, adres en e-mail. Uiteraard kan telefonisch aanmelden ook via 0344-601914.