Visitatie

Elke vier jaar laten wij ons visiteren, om te weten of we de juiste dingen doen en of we ze goed doen.

In 2018 hebben we ons laten visiteren door de onafhankelijke organisatie Cognitum. Wij zijn tevreden met de conclusie dat SWB over de volle breedte voldoende presteert, maar wij herkennen en erkennen ook de verbeterpunten. Een uitgebreide reactie leest u terug in het visitatierapport.