Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken bij Stichting Woningbeheer Betuwe.

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden:

  Functie Benoeming Aftredend
Dhr. Drs. J.G. van der Molen Voorzitter 01-07-2014
(2e termijn)
 30-06-2022
Dhr. C. Megens MFC Vice-voorzitter  01-06-2019
(2e termijn)
31-05-2023
Mw. Mr. Drs. A.G. Knol – van Leeuwen Lid  01-07-2014
(2e termijn)
 30-06-2022
Mw. Ir. J.B. Sanders Lid  30-03-2016
(1e termijn)
 29-03-2020
Dhr. Drs. K.J.H.M. van Sleeuwen Lid 21-09-2016
(1e termijn)
20-09-2020

 


 

Wilt u meer weten?

Lees dan het reglement van de Raad van Commissarissen van SWB.