reparatieverzoek wijziging doorgeven veel gestelde vragen contact

Governance

Governancecode

SWB volgt de Governancecode 2015 voor woningcorporaties. De code geeft bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties richtlijnen voor goed bestuur en toezicht, die zich toespitsen op vijf principes:

  • waarden en normen hanteren die passen bij de maatschappelijke opdracht
  • aanspreekbaar zijn en actief verantwoording afleggen
  • geschikt zijn voor de taak
  • in dialoog gaan met de belanghebbende partijen
  • de risico’s beheersen die het werk met zich meebrengt