Governance

Governancecode

SWB volgt de Governancecode 2015 voor woningcorporaties. De code geeft bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties richtlijnen voor goed bestuur en toezicht, die zich toespitsen op vijf principes:

  • waarden en normen hanteren die passen bij de maatschappelijke opdracht
  • aanspreekbaar zijn en actief verantwoording afleggen
  • geschikt zijn voor de taak
  • in dialoog gaan met de belanghebbende partijen
  • de risico’s beheersen die het werk met zich meebrengt