Prestatieafspraken

In 2016 heeft SWB prestatieafspraken gemaakt met de gemeente Neder-Betuwe, de gemeente Buren en Huurdersvereniging Lingewaarden. De prestatieafspraken bestaan uit een samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2017-2021 en concrete afspraken per jaar.

 

De afspraken bestrijden de volgende thema’s”:

  • de kwaliteit van woningen, zowel nieuwbouw als bestaande voorraad
  • verhuur van woningen met aandacht voor doelgroepen, beschikbaarheid en betaalbaarheid
  • wonen en zorg
  • sociaal beleid

Wilt u meer weten?

Dan kunt u de prestatieafspraken downloaden en lezen.