Organisatie en bestuur

SWB is een woningcorporatie. Het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor goede, betaalbare huurwoningen voor mensen met een ‘smalle beurs’ en mensen die niet zelfstandig een passende woning kunnen vinden. Wij beheren op dit moment ongeveer 4.000 woningen in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe.

Wij richten ons vooral op het fysieke huis van onze huurders. Maar plezierig wonen hangt van meer factoren af, zoals:

  • de woonomgeving
  • de sociale leefbaarheid in de buurt
  • de bereikbaarheid van voorzieningen
  • de toegang tot zorg

SWB is niet zelf verantwoordelijk voor deze factoren. Daarom werken we nauw samen met belanghebbenden, zoals huurders, gemeenten en zorgaanbieders, om ervoor te zorgen dat iedereen plezierig kan wonen in Neder-Betuwe en Buren.


Overzicht MT-leden

Naam Functie/Afdeling
De heer J. Heesen Directeur-Bestuurder
De heer R. Rensen Manager Financiën
Mevrouw L. van Rijn Manager Vastgoed