reparatieverzoek wijziging doorgeven veel gestelde vragen contact

Woningcorporaties SCW en SWB willen samen verder

Op 22 januari ondertekenden SCW en SWB een intentieovereenkomst tot fusie. Sinds begin 2018 verkennen beide woningcorporaties de meerwaarde en haalbaarheid van samenwerking. De organisaties denken dat zij elkaar en de volkshuisvesting in de gemeenten Tiel, Neder-Betuwe en Buren veel te bieden hebben. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2020.

 

Meerwaarde creëren

SCW en SWB verwachten gezamenlijk beter de opgaven en middelen in de volkshuisvesting in de gemeenten Tiel, Neder-Betuwe en Buren te kunnen matchen. Ook denken ze samen de ambities op het gebied van wonen en verduurzaming te kunnen realiseren. Bovendien zal fusie leiden tot efficiency en betere voorwaarden voor de continuïteit en doorontwikkeling, zo blijkt uit de verkenning en het voorbereidende onderzoek.

 

Samenwerken met partners

De woningcorporaties zullen in de komende periode hun partners in de volkshuisvesting, de drie gemeenten en beider huurdersorganisaties nauw betrekken bij de plannen. Daarna worden er definitieve besluiten genomen. Een Stuurgroep bestaande uit beide bestuurders en een externe fusiebegeleider leidt het fusieproces. Vragen naar aanleiding van dit bericht kunnen aan beide bestuurders worden gesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 


ICEM’s geplaatst bij 19 gasloze woningen IJzendoorn

Bij de 19 nieuwe en gasloze woningen in IJzendoorn zijn de iCEM’s geplaatst.

Een iCEM (integrated Climate and Energie Module) is speciaal ontwikkeld voor zeer energiezuinige woningen en vervangt de reguliere cv-ketel en mechanische ventilatie en bevat tevens de omvormer voor de zonne-energie. De unit kan op elk moment uitgelezen worden om zo het energieverbruik te monitoren. De nieuwe bewoners krijgen hiervoor een digitale app.

Wij gaan de huurders de komende jaren begeleiden met het uitlezen van de iCEM om inzicht te krijgen in het energieverbruik en mogelijkheden voor energiebesparing.

De nieuwe huurders van de nieuwe woningen zijn allemaal bekend. Naar verwachting betrekken zij in maart hun nieuwe woning.

 


Hof van Lienden, 38 woningen voor jong en oud

Op nieuwbouwplan Hof van Lienden bouwt Stichting Woningbeheer Betuwe 38 nieuwe huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Aannemersbedrijf de Vree en Sliepen is gestart met de bouw. Naar verwachting worden de eerste woningen in maart 2019 opgeleverd.

 

Typen woningen

SWB bouwt 22 multifunctionele woningen, geschikt voor jong en oud met een huurprijs van € 597,29 of € 710,68. Alle voorzieningen bevinden zich op de begane grond. Een slaapkamer kan hier gemaakt worden als er behoefte aan is. Op de verdieping heeft de woning ook nog 2 slaapkamers. Woningzoekenden vanaf 55 jaar of ouder krijgen voorrang bij de toewijzing.

 

Verder komen er 16 eengezinswoningen met woonkamer en keuken op de begane grond, een verdieping met 3 slaapkamers en badkamer en een ruime zolder. De huurprijs bedraagt € 597,29 of € 710,68.

 

Toewijzing

De toewijzing van de woning aan de aspirant huurders is in volle gang. Het is niet meer mogelijk om te reageren op de advertenties van Woongaard.com.

 

Vragen?

Neemt u dan gerust contact op met team Verhuur via swb@swb-lienden.nl of via 0344-601914.


19 bijzondere woningen in IJzendoorn

Op nieuwbouwplan IJzendoorn-West bouwt Stichting Woningbeheer Betuwe 19 bijzondere huurwoningen. Bijzonder, omdat het de eerste gasloze woningen in de regio zijn! Ook wekken deze zéér energiezuinige woningen hun eigen stroom op met de zonnepanelen op het dak. Huurders hebben hierdoor nagenoeg géén energiekosten.

 

In plaats van energiekosten betalen huurders een energieprestatievergoeding (EPV). Dit bedrag is een vergoeding voor het feit dat de woning zo energiezuinig is. De vergoeding is afhankelijk van het type woning en varieert tussen € 47,00 en € 57,00 per maand. Hier staat tegen over staat dat de huurder een comfortabele en zeer duurzame woning krijgt tegen niet of nauwelijks stijgende lasten.

 

Typen woningen

SWB bouwt 12 multifunctionele woningen, geschikt voor jong en oud met een huurprijs van € 597,29. Alle voorzieningen bevinden zich op de begane grond. Een slaapkamer kan hier gemaakt worden als er behoefte aan is. Op de verdieping heeft de woning ook nog 2 slaapkamers.

 

Verder komen er 7 eengezinswoningen met woonkamer en keuken op de begane grond, een verdieping met 3 slaapkamers en badkamer en een ruime zolder. De huurprijs bedraagt € 597,29 voor een tussenwoning of € 710,68 voor een hoekwoning.

 

Toewijzing

De toewijzing van de woning aan de aspirant huurders is in volle gang. Het is niet meer mogelijk om te reageren op de advertenties van Woongaard.com.

 

Vragen?
Neemt u dan gerust contact op met team Verhuur via swb@swb-lienden.nl of via 0344-601914.

 


SWB bouwt 38 huurwoningen op plan “Hof van Lienden”

Na een voorbereiding van jaren gaat het dan eindelijk gebeuren: de realisatie van het nieuwe plan Hof van Lienden! In het afgelopen jaar is er in nauwe samenwerking tussen de gemeente Buren, Stichting Woningbeheer Betuwe en De Vree en Sliepen een plan ontwikkeld met 53 woningen. Hiervan worden er 38 verhuurd.

Op basis van de gewijzigde bestemming van de locatie mag worden begonnen met het bouwrijp maken van het gebied. Vanaf maandag 20 augustus begint het aanleggen van de ondergrondse infrastructuur (kabels, leidingen, riolering) en de benodigde bouwwegen op het terrein. Deze werkzaamheden duren naar verwachting enkele maanden.

 Stichting Woningbeheer Betuwe is blij dat het project van start gaat. “Dit is goed voor het dorp. Er is veel behoefte aan nieuwe, betaalbare woningen, zowel koop als huur. Nu kunnen we in deze behoefte voorzien”, aldus directeur-bestuurder Johan Heesen.

SWB bouwt 22 multifunctionele woningen die qua indeling vergelijkbaar zijn met de nieuwe woningen aan de Middenweg, maar wel iets kleiner. Ook bouwt SWB 16 eengezinswoningen.

Naar verwachting kunnen de eerste huurders in het voorjaar van 2019 hun nieuwe woning betrekken. Aannemersbedrijf De Vree en Sliepen start namelijk in oktober met de bouw. SWB start dan ook met de toewijzing van de huurwoningen op www.woongaard.com. Woningzoekenden moeten hier ingeschreven staan om in aanmerking te kunnen komen voor een huurwoning. Toewijzing vindt plaats op basis van inschrijfduur. Ook zijn er inkomensgrenzen van toepassing.

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van dit project? Dan kunt u zich aanmelden bij SWB door het sturen van een mail naar swb@swb-lienden.nl met daarin naam, adres en e-mail. Uiteraard kan telefonisch aanmelden ook via 0344-601914.

 

 


Reinigen van dakgoten aan de woningen

Rioolreinigingsservice (RRS) start weer met het reinigen van de dakgoten bij diverse woningen. U krijgt van het bedrijf te horen wanneer uw woning aan de beurt is.  RRS verwacht de werkzaamheden begin september dit jaar afgerond te hebben. Heeft u vragen hierover? Dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.


SWB bouwt huurwoningen voormalige Kersentuin Maurik

Stichting Woningbeheer Betuwe gaat op het terrein van voormalig zorgcentrum De Kersentuin in Maurik 25 sociale huurwoningen bouwen. Nu de 500.000 euro van de provinciale subsidie SteenGoed Benutten is bevestigd, kunnen de plannen definitief doorgezet worden.

 

Het gaat om 25 levensloopbestendige huurwoningen. Dat betekent dat de woningen geschikt zijn voor zowel jong als oud, maar aangepast kunnen worden aan de behoeften van de bewoner. Bijvoorbeeld met een slaap- en badkamer op de begane grond voor bewoners die slecht ter been zijn, of een extra slaapkamer voor een gezin met kinderen.

 

Herontwikkeling

Gemeente Buren is blij met deze ontwikkeling. “Er is veel behoefte aan dit soort woningen. De Kersentuin staat al geruime tijd leeg. Dat is niet goed voor het complex en voor de omgeving. We zijn blij dat er nu zicht is op vernieuwing”, aldus wethouder Sietske Klein-de Jong. “Om die reden investeren wij als gemeente ook 100.000 euro in deze ontwikkeling vanuit het woningbouwprogramma. Dat is een voorwaarde voor de subsidie van de provincie.”

 

Planning

In oktober vorig jaar presenteerde wij al een schetsplan voor de woningen en het terrein aan omwonenden. Hier is positief op gereageerd. Als alles volgens plan verloopt, wordt De Kersentuin eind dit jaar gesloopt en kan worden begonnen met de nieuwbouw. De eerste bewoners krijgen dan medio volgend jaar de sleutels voor hun nieuwe woning.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit project verwijzen wij u naar de pagina nieuwbouwprojecten.

 

 


KWH-label voor SWB weer verlengd!

In 2017 is de waardering van onze huurders voor onze dienstverlening weer onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn op 16 maart 2018 beoordeeld door de Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV) in het kader van het behalen of behouden van het keurmerk KWH-Huurlabel.

 

Besluit voor SWB

De CKV heeft vastgesteld dat huurders van SWB de kwaliteit van de dienstverlening zodanig waarderen dat de dienstverlening voldoet aan de uitgangspunten van het keurmerk KWH-Huurlabel. Dit betekent dat het KWH-Huurlabel wederom verlengd wordt.

 

De cijfers voor het jaar 2017 zien er als volgt uit:

 

Onderdeel Cijfer Aandeel tevreden huurders
(cijfer 6 of hoger)
Contact 7,8 92%
Huuropzegging 7,8 94%
Woning zoeken 7,6 94%
Reparatie 7,8 93%
Nieuwe woning 7,7 94%
Onderhoud 7,8 91%

 

Wat betekent dit besluit?

SWB is labelhouder. De geldigheidsduur van het label wordt verlengd tot 16 maart 2020.


Bent u voorbereid op uw toekomst?

 

Bent u 55 jaar of ouder en staat u nog niet ingeschreven als woningzoekende bij Woongaard? Dan is het lezen van deze folder zeker de moeite waard.

 

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen of wilt u een afspraak maken om één en ander te bespreken? Neem dan contact op met één van de medewerkers van Verhuur en Verkoop. Zij zijn op werkdagen tussen 8:30 – 16:30 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0344-601914.

 


Resultaten Aedes Benchmark

In 2017 deed SWB weer mee aan de Aedes Benchmark. De resultaten leest u in bijgevoegde factsheet.