reparatieverzoek wijziging doorgeven veel gestelde vragen contact

Gewijzigde openingstijden met Pasen

Op maandag 22 april is, in verband met Pasen, ons kantoor gesloten.

Op dinsdagochtend 23 april zijn wij u graag weer van dienst vanaf 08:30 uur.

Voor spoedgevallen belt u 0344-601914, u wordt dan doorgeschakeld naar de meldkamer.


19 woningen voor jong en oud in Kesteren

Nieuwbouwwijk Casterhoven in Kesteren is een gloednieuwe wijk in een ruim opgezette en waterrijke woonomgeving. SWB bouwt hier 19 nieuwe woningen, geschikt voor jong en oud. De bouw gaat binnenkort van start. We verwachten dat de nieuwe huurders in oktober 2019 de sleutel in ontvangst kunnen nemen.

Lees meer


KWH-label SWB voor weer een jaar verlengd!

In 2018 is de waardering van onze huurders voor de dienstverlening van SWB weer onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn op 5 maart 2019 beoordeeld door de Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV) in het kader van het behouden van het keurmerk KWH-Huurlabel.

 

Besluit voor SWB

De CKV heeft vastgesteld dat huurders van SWB de kwaliteit van de dienstverlening zodanig waarderen dat de dienstverlening voldoet aan de uitgangspunten van het keurmerk KWH-Huurlabel.

 

Vanaf het onderzoeksjaar 2018 geldt voor toekenning of verlenging van het keurmerk KWH-Huurlabel:

  • minimaal een cijfer 7,0 per onderdeel: algemene dienstverlening/contact, woning zoeken, nieuwe woning, huur opzeggen, reparaties en onderhoud en
  • minimaal 85% tevreden huurders per onderdeel. Een huurder is tevreden als hij gemiddeld een 6 (afgerond 5,5) of hoger geeft.

 

Dit betekent dat het KWH-Huurlabel verlengd wordt.

 

De cijfers voor het jaar 2018 zien er als volgt uit:

 

Onderdeel Cijfer Aandeel tevreden huurders

(cijfer 6 of hoger)

Contact 7,5 86%
Huuropzegging 7,8 94%
Woning zoeken 7,7 98%
Reparatie 8,0 94%
Nieuwe woning 7,8 98%
Onderhoud 8,0 97%

 

Wat betekent dit besluit?

SWB is labelhouder. De geldigheidsduur van het label wordt verlengd tot 5 maart 2021.


Oplevering Hof van Lienden naar verwachting vanaf juni

De bouw van de 38 woningen van nieuwbouwplan Hof van Lienden verloopt voorspoedig. Aannemersbedrijf de Vree en Sliepen verwacht de woningen vanaf juni op te kunnen leveren. De oplevering wordt in fases gedaan. Vanaf juni kunnen de huurders dan hun nieuwe woning betrekken.

 

Afhankelijk van de NUTS

Deze prognose voor de oplevering is wel gewijzigd. Eerder gingen we namelijk uit van oplevering in april. Dit heeft niets te maken met de bouw, maar wel met de aanleg van de NUTS-voorzieningen. Dit moet nog ingepland worden door Liander. Helaas kunnen SWB en de Vree en Sliepen weinig invloed op deze planning uitoefenen.

“Liander wacht tot 10 weken voor de oplevering met het inplannen van de NUTS-werkzaamheden”, aldus Peter van Essen, projectleider van SWB. “Het is dus afwachten hoe snel een en ander uitgevoerd kan worden. Een woning kan immers niet aan de nieuwe huurders opgeleverd worden zonder de aansluitingen voor gas, water en elektra”.

 

Keuzemogelijkheden

Eind januari vond er een bijeenkomst plaats voor de nieuwe huurders. Op kantoor van SWB konden zij hun keuze maken voor de kleur van de keuken en het aanrechtblad, de tegels voor keuken, wc en douche en andere zaken. “Ik had niet verwacht dat we zo veel keuze zouden hebben”, alsdus één van de nieuwe huurders.

 

Kijk- en meetdag

Voordat de woningen worden opgeleverd hebben de nieuwe huurders de mogelijkheid een kijkje in hun woning te nemen. De zogenaamde “kijk- en meetdag” wordt door SWB ingepland zodra de keukens geplaatst zijn. Naar verwachting zal dit in mei zijn, maar ook hier moeten we een voorbehoud maken in verband met de aanleg van de NUTS-voorzieningen.

 

 


10 woningen voor jong en oud in Maurik

Nieuwbouwwijk Oosterweyden in Maurik is een gloednieuwe wijk in een ruim opgezette en waterrijke woonomgeving. SWB bouwt aan de Watersnip 10 nieuwe woningen, geschikt voor jong en oud. De bouw is inmiddels van start gegaan. We verwachten dat de nieuwe huurders in juni 2019 de sleutel in ontvangst kunnen nemen.

 

De woningen

De woningen worden gebouwd in twee blokken van 5 woningen en hebben op de begane grond alle voorzieningen, zoals de keuken, toilet, woonkamer en badkamer. Er kan gekozen worden voor het laten plaatsen van een wand, zodat er beneden een aparte (slaap-) kamer ontstaat. Op de verdieping komen standaard twee slaapkamers en de technische ruimte. Ook komt er een dakkapel en een dakraam. De huurprijs van de hoekwoningen worden € 720,42 en voor de tussenwoningen € 607,42 (dit geldt bij toewijzing aan een gezin van 1 of 2 personen).

 

Doelgroep

Iedereen kan deze woning huren. Doordat er op de begane grond een slaapkamer gemaakt kan worden, zijn de woningen wel bij uitstek geschikt voor mensen die nu of in de directe toekomst verwachten slechter ter been te zijn. SWB geeft bij de toewijzing dan ook voorrang aan woningzoekenden van 55 jaar of ouder.

 

Brochures

Binnenkort komt er een brochure beschikbaar. Heeft u interesse? Stuurt u ons dan een mail via swb@swb-lienden.nl en geef hierin aan dat u geinteresseerd bent in de 10 MF-woningen van Oosterweijden. Wij sturen u de brochure zodra deze beschikbaar is. Staat u al op onze lijst met geinteresseerden, dan krijgt u de brochure automatisch toegestuurd.

 

Toewijzing

Om te kunnen reageren, moet u ingeschreven staan bij www.woongaard.com. Vanaf     11 maart adverteren we de woningen een week lang. De voorwaarden om in aanmerking te komen staan in de advertentie aangegeven. Vanaf woensdag 20 maart nodigen we de eerste kandidaten uit voor een intakegesprek.

 

Vragen?

Neemt u dan gerust contact op met ons team Verhuur via swb@swb-lienden.nl of via 0344-601914.


Woningcorporaties SCW en SWB willen samen verder

Op 22 januari ondertekenden SCW en SWB een intentieovereenkomst tot fusie. Sinds begin 2018 verkennen beide woningcorporaties de meerwaarde en haalbaarheid van samenwerking. De organisaties denken dat zij elkaar en de volkshuisvesting in de gemeenten Tiel, Neder-Betuwe en Buren veel te bieden hebben. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2020.

 

Meerwaarde creëren

SCW en SWB verwachten gezamenlijk beter de opgaven en middelen in de volkshuisvesting in de gemeenten Tiel, Neder-Betuwe en Buren te kunnen matchen. Ook denken ze samen de ambities op het gebied van wonen en verduurzaming te kunnen realiseren. Bovendien zal fusie leiden tot efficiency en betere voorwaarden voor de continuïteit en doorontwikkeling, zo blijkt uit de verkenning en het voorbereidende onderzoek.

 

Samenwerken met partners

De woningcorporaties zullen in de komende periode hun partners in de volkshuisvesting, de drie gemeenten en beider huurdersorganisaties nauw betrekken bij de plannen. Daarna worden er definitieve besluiten genomen. Een Stuurgroep bestaande uit beide bestuurders en een externe fusiebegeleider leidt het fusieproces. Vragen naar aanleiding van dit bericht kunnen aan beide bestuurders worden gesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 


ICEM’s geplaatst bij 19 gasloze woningen IJzendoorn

Bij de 19 nieuwe en gasloze woningen in IJzendoorn zijn de iCEM’s geplaatst.

Een iCEM (integrated Climate and Energie Module) is speciaal ontwikkeld voor zeer energiezuinige woningen en vervangt de reguliere cv-ketel en mechanische ventilatie en bevat tevens de omvormer voor de zonne-energie. De unit kan op elk moment uitgelezen worden om zo het energieverbruik te monitoren. De nieuwe bewoners krijgen hiervoor een digitale app.

Wij gaan de huurders de komende jaren begeleiden met het uitlezen van de iCEM om inzicht te krijgen in het energieverbruik en mogelijkheden voor energiebesparing.

De nieuwe huurders van de nieuwe woningen zijn allemaal bekend. Naar verwachting betrekken zij in maart hun nieuwe woning.

 


Hof van Lienden, 38 woningen voor jong en oud

Op nieuwbouwplan Hof van Lienden bouwt Stichting Woningbeheer Betuwe 38 nieuwe huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Aannemersbedrijf de Vree en Sliepen is gestart met de bouw. Naar verwachting worden de eerste woningen in maart 2019 opgeleverd.

 

Typen woningen

SWB bouwt 22 multifunctionele woningen, geschikt voor jong en oud met een huurprijs van € 597,29 of € 710,68. Alle voorzieningen bevinden zich op de begane grond. Een slaapkamer kan hier gemaakt worden als er behoefte aan is. Op de verdieping heeft de woning ook nog 2 slaapkamers. Woningzoekenden vanaf 55 jaar of ouder krijgen voorrang bij de toewijzing.

 

Verder komen er 16 eengezinswoningen met woonkamer en keuken op de begane grond, een verdieping met 3 slaapkamers en badkamer en een ruime zolder. De huurprijs bedraagt € 597,29 of € 710,68.

 

Toewijzing

De toewijzing van de woning aan de aspirant huurders is in volle gang. Het is niet meer mogelijk om te reageren op de advertenties van Woongaard.com.

 

Vragen?

Neemt u dan gerust contact op met team Verhuur via swb@swb-lienden.nl of via 0344-601914.


19 bijzondere woningen in IJzendoorn

Op nieuwbouwplan IJzendoorn-West bouwt Stichting Woningbeheer Betuwe 19 bijzondere huurwoningen. Bijzonder, omdat het de eerste gasloze woningen in de regio zijn! Ook wekken deze zéér energiezuinige woningen hun eigen stroom op met de zonnepanelen op het dak. Huurders hebben hierdoor nagenoeg géén energiekosten.

 

In plaats van energiekosten betalen huurders een energieprestatievergoeding (EPV). Dit bedrag is een vergoeding voor het feit dat de woning zo energiezuinig is. De vergoeding is afhankelijk van het type woning en varieert tussen € 47,00 en € 57,00 per maand. Hier staat tegen over staat dat de huurder een comfortabele en zeer duurzame woning krijgt tegen niet of nauwelijks stijgende lasten.

 

Typen woningen

SWB bouwt 12 multifunctionele woningen, geschikt voor jong en oud met een huurprijs van € 597,29. Alle voorzieningen bevinden zich op de begane grond. Een slaapkamer kan hier gemaakt worden als er behoefte aan is. Op de verdieping heeft de woning ook nog 2 slaapkamers.

 

Verder komen er 7 eengezinswoningen met woonkamer en keuken op de begane grond, een verdieping met 3 slaapkamers en badkamer en een ruime zolder. De huurprijs bedraagt € 597,29 voor een tussenwoning of € 710,68 voor een hoekwoning.

 

Toewijzing

De toewijzing van de woning aan de aspirant huurders is in volle gang. Het is niet meer mogelijk om te reageren op de advertenties van Woongaard.com.

 

Vragen?
Neemt u dan gerust contact op met team Verhuur via swb@swb-lienden.nl of via 0344-601914.

 


SWB bouwt 38 huurwoningen op plan “Hof van Lienden”

Na een voorbereiding van jaren gaat het dan eindelijk gebeuren: de realisatie van het nieuwe plan Hof van Lienden! In het afgelopen jaar is er in nauwe samenwerking tussen de gemeente Buren, Stichting Woningbeheer Betuwe en De Vree en Sliepen een plan ontwikkeld met 53 woningen. Hiervan worden er 38 verhuurd.

Op basis van de gewijzigde bestemming van de locatie mag worden begonnen met het bouwrijp maken van het gebied. Vanaf maandag 20 augustus begint het aanleggen van de ondergrondse infrastructuur (kabels, leidingen, riolering) en de benodigde bouwwegen op het terrein. Deze werkzaamheden duren naar verwachting enkele maanden.

 Stichting Woningbeheer Betuwe is blij dat het project van start gaat. “Dit is goed voor het dorp. Er is veel behoefte aan nieuwe, betaalbare woningen, zowel koop als huur. Nu kunnen we in deze behoefte voorzien”, aldus directeur-bestuurder Johan Heesen.

SWB bouwt 22 multifunctionele woningen die qua indeling vergelijkbaar zijn met de nieuwe woningen aan de Middenweg, maar wel iets kleiner. Ook bouwt SWB 16 eengezinswoningen.

Naar verwachting kunnen de eerste huurders in het voorjaar van 2019 hun nieuwe woning betrekken. Aannemersbedrijf De Vree en Sliepen start namelijk in oktober met de bouw. SWB start dan ook met de toewijzing van de huurwoningen op www.woongaard.com. Woningzoekenden moeten hier ingeschreven staan om in aanmerking te kunnen komen voor een huurwoning. Toewijzing vindt plaats op basis van inschrijfduur. Ook zijn er inkomensgrenzen van toepassing.

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van dit project? Dan kunt u zich aanmelden bij SWB door het sturen van een mail naar swb@swb-lienden.nl met daarin naam, adres en e-mail. Uiteraard kan telefonisch aanmelden ook via 0344-601914.