KWH-label voor SWB weer verlengd!

In 2017 is de waardering van onze huurders voor onze dienstverlening weer onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn op 16 maart 2018 beoordeeld door de Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV) in het kader van het behalen of behouden van het keurmerk KWH-Huurlabel.

 

Besluit voor SWB

De CKV heeft vastgesteld dat huurders van SWB de kwaliteit van de dienstverlening zodanig waarderen dat de dienstverlening voldoet aan de uitgangspunten van het keurmerk KWH-Huurlabel. Dit betekent dat het KWH-Huurlabel wederom verlengd wordt.

 

De cijfers voor het jaar 2017 zien er als volgt uit:

 

Onderdeel Cijfer Aandeel tevreden huurders
(cijfer 6 of hoger)
Contact 7,8 92%
Huuropzegging 7,8 94%
Woning zoeken 7,6 94%
Reparatie 7,8 93%
Nieuwe woning 7,7 94%
Onderhoud 7,8 91%

 

Wat betekent dit besluit?

SWB is labelhouder. De geldigheidsduur van het label wordt verlengd tot 16 maart 2020.