KWH-label SWB voor weer een jaar verlengd!

In 2018 is de waardering van onze huurders voor de dienstverlening van SWB weer onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn op 5 maart 2019 beoordeeld door de Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV) in het kader van het behouden van het keurmerk KWH-Huurlabel.

 

Besluit voor SWB

De CKV heeft vastgesteld dat huurders van SWB de kwaliteit van de dienstverlening zodanig waarderen dat de dienstverlening voldoet aan de uitgangspunten van het keurmerk KWH-Huurlabel.

 

Vanaf het onderzoeksjaar 2018 geldt voor toekenning of verlenging van het keurmerk KWH-Huurlabel:

  • minimaal een cijfer 7,0 per onderdeel: algemene dienstverlening/contact, woning zoeken, nieuwe woning, huur opzeggen, reparaties en onderhoud en
  • minimaal 85% tevreden huurders per onderdeel. Een huurder is tevreden als hij gemiddeld een 6 (afgerond 5,5) of hoger geeft.

 

Dit betekent dat het KWH-Huurlabel verlengd wordt.

 

De cijfers voor het jaar 2018 zien er als volgt uit:

 

Onderdeel Cijfer Aandeel tevreden huurders

(cijfer 6 of hoger)

Contact 7,5 86%
Huuropzegging 7,8 94%
Woning zoeken 7,7 98%
Reparatie 8,0 94%
Nieuwe woning 7,8 98%
Onderhoud 8,0 97%

 

Wat betekent dit besluit?

SWB is labelhouder. De geldigheidsduur van het label wordt verlengd tot 5 maart 2021.