Sleutel ontvangen

De oplevering van de woning

Voordat u op ons kantoor de sleutels van uw woning krijgt, heeft de mutatieopzichter de woning gecontroleerd en de sleutelcilinders laten vervangen. De mutatieopzichter heeft beschreven:

  • de staat waarin de woning verkeert
  • wat er standaard in de woning aanwezig is en wat niet standaard is
  • wat SWB nog moet vervangen of herstellen
  • de actuele meterstanden voor gas, licht en water

Punten die door de mutatieopzichter niet zijn opgemerkt, kunt u alsnog doorgeven aan SWB. Wij voeren de werkzaamheden dan zo spoedig mogelijk uit.

Als u in de toekomst de woning verlaat, worden de afspraken die gemaakt zijn op moment van verhuur als startpunt gebruikt tijdens de vooropname.


Ondertekenen huurovereenkomst

De verhuurmedewerker neemt samen met u de officiële documenten door. U tekent de huurovereenkomst, inclusief de bijlage(n).


 

De machtiging

Als u ervoor gekozen hebt om de huur automatisch te betalen, dan tekent u tijdens de sleuteloverdracht het machtigingsformulier (zie ook mijn huur betalen).


Betaling contractkosten en eerste huur

Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst betaalt u, naast de standaard contractkosten, de huur voor het resterende deel van de lopende maand. Gaat de huurovereenkomst de tweede helft van de maand in, dan betaalt u ook alvast de huur voor de gehele volgende maand. U betaalt het volledige bedrag tijdens de afspraak op ons kantoor.


De sleuteloverdracht

U krijgt van de verhuurmedewerker de sleutels van de woning. Op de opnamestaat is de hoeveelheid sleutels aangegeven.


Meer informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met één van de verhuurmedewerkers.