Passend toewijzen

Wat is passend toewijzen?

Per 1 januari 2016 gelden er nieuwe regels met betrekking tot het toewijzen van woningen, het ‘passend toewijzen’. Dit betekent dat corporaties huurders met recht op huurtoeslag alleen nog een woning mogen toewijzen met een huurprijs tot de bij huurtoeslag geldende huurprijsgrens.


Beleid SWB

Niet alle corporaties binnen Woongaard gaan hier hetzelfde mee om.
SWB kiest ervoor om haar toewijzingsbeleid niet te wijzigen. U kunt op woningen blijven reageren zoals u dat gewend bent, op voorwaarde dat u voldoet aan de in de advertentie gemelde inkomenseis.

Als, na vaststelling van uw huishoudinkomen, blijkt dat u recht heeft op huurtoeslag, maar dat u heeft gereageerd op een woning met een huurprijs boven de geldende aftoppingsgrens, dan wordt de huurprijs aangepast.

 

Om te kunnen reageren op sociale huurwoningen (tot € 720,42) mag het huishoudinkomen niet hoger zijn dan € 42.436,00. Is het inkomen hoger, dan komt u uitsluitend in aanmerking voor vrijesectorwoningen (deze bedragen gelden per 1 januari 2019).


 

Tijdig informatie aanreiken

Wij kunnen pas de definitieve huurprijs vaststellen als alle inkomensgegevens van uw huishouden bekend zijn. Daarvoor moet u een inkomensverklaring van alle meeverhuizende volwassenen opvragen bij de Belastingdienst (0800 – 05 43) of downloaden met uw DigiD op: www.mijnbelastingdienst.nl. Ook als het inkomen “0” is of niet bekend is.

U kunt deze verklaring al aanvragen als u start met reageren op woningen. U hoeft niet te wachten tot u kandidaat bent voor een woning.


Zorgindicatie

Met een zorgindicatie van het CIZ kunt u in aanmerking komen voor een woning met zorg. Wilt u meer weten over een zorgindicatie? Neem dan contact op met de afdeling Wonen.


Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met één van onze verhuurmedewerkers.