Elektriciteitsstoring

Overbelasting van een groep doordat er te veel elektrische apparaten aanstaan, kortsluiting in een elektrisch apparaat of een storing/defect in de elektriciteitsinstallatie kunnen ervoor zorgen dat een huis (gedeeltelijk) zonder stroom komt te zitten. Een vervelende en soms ook gevaarlijke situatie. Wat kunt u in zo’n geval doen?

1. Neem geen risico

Trek allereerst de stekkers van de apparaten die u aan had staan uit de stopcontacten en ga naar de meterkast. Schakel daar de groepsschakelaar uit. Er zijn twee soorten meterkasten.


Hebt u een meterkast met stoppen?

Kijk dan of er een zekering/stop kapot is. Dit ziet u door het venstertje in de schroefdop. Als het koper- of zilverdraadje is gesmolten moet u de stop vervangen. Dat doet u als volgt:

  • Schroef de kapotte stop los.
  • Steek de nieuwe stop in de schroefdop. Zorg er wel voor dat het een stop is met dezelfde sterkte. De sterkte staat op de stop vermeld. Het is handig voldoende stoppen op voorraad in de meterkast te hebben.
  • Draai de schroefdop weer in de kast.
  • Schakel de groepsschakelaar weer in.

Heeft u een meterkast met schakelaars?

In nieuwe meterkasten worden automatische schakelaars gebruikt. Deze hoeft u alleen om te zetten om de stroomtoevoer weer op gang te brengen.


2. Check altijd de aardlekschakelaar

Wanneer de aardlekschakelaar uitgeschakeld is, zet u hem weer aan.
Springt de aardlekschakelaar meteen weer uit? Dan kan de aardlekschakelaar defect zijn. Bel een installateur om ernaar te kijken.

Een aardlekschakelaar die niet werkt, kan levensgevaarlijk zijn. Test de schakelaar daarom een paar keer per jaar. Dat doet u zo: druk op het knopje naast de aardlekschakelaar. Als het goed is, valt alle stroom uit (met een harde tik – niet schrikken). Draai dan de schakelaar weer terug.


3. De laatste check

Doe de stekkers van de apparaten één voor één weer in het stopcontact, het liefst per groep. Springt de stop en/of de aardlekschakelaar er weer uit? Dan is het laatst aangesloten apparaat de oorzaak van de storing.