Asbest

Asbest kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom is het sinds 1993 verboden om asbest te verkopen, te gebruiken of te bewerken. Woningen die vóór 1994 gebouwd zijn, kunnen nog wel asbest bevatten.

Is asbest gevaarlijk?

Asbest is alleen gevaarlijk als er deeltjes in de lucht vrij komen, bijvoorbeeld door boren of zagen. De microscopisch kleine vezels kunnen kanker veroorzaken.

Er zijn verschillende soorten asbest, en sommige zijn gevaarlijker dan andere. Maar u moet hoe dan ook niet zelf met asbest aan de slag gaan.


Waar moet ik mee oppassen?

Als u gaat klussen of verbouwen in een woning van vóór 1994, let dan goed op. Asbest kan bijna overal zitten: in aftimmeringen, wanden, dakplaten, vloerzeilen, ventilatiekanalen en rioleringen, maar ook op andere plekken in de woning.

De kans is groot dat u eventueel aanwezig asbest niet herkent. Neem dus altijd eerst contact op met SWB voor advies.


 

Vuistregels voor asbest

  • Wilt u gaan klussen in een woning die gebouwd is voor 1994? Vraag eerst advies aan bij ons.
  • Verwijder nooit zelf asbest, ook geen vloerzeil of golfplaat.
  • Neem altijd contact op met ons op als u asbest wilt laten verwijderen.
  • Verzaag, snijd, schuur of breek asbest nooit. Dat is gevaarlijk en zelfs strafbaar!
  • Boor nooit in asbest, ook dat is strafbaar.
  • Twijfelt u of een materiaal asbest bevat? Neem dan contact met ons op.

Wat doet SWB?

  • Als we asbest vinden op plaatsen waar het een risico vormt voor de bewoner, wordt dit verwijderd.
  • Voorafgaand aan onderhoud of renovatie doen we altijd eerst een asbestonderzoek.
  • We laten elke woning van voor 1994 controleren op asbest voordat er een nieuwe bewoner in komt, behalve als al eerder is vastgesteld dat de woning geen asbest bevat.

Contact en meer informatie

Advies voor u gaat klussen SWB 0344 – 60 19 14
Informatie over asbest SWB Folder asbest
Gezondheidsrisico’s GGD www.ggd.nl
Veelgestelde vragen Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl
Informatie over asbestinventarisatie en -verwijderingsbedrijven Stichting Certificatie Asbest www.ascert.nl