Niet tevreden?

Laat het ons weten

Bent u niet tevreden of heeft u een klacht? Neemt u dan eerst contact met ons op. Wij doen ons uiterste best klachten zo goed mogelijk af te handelen en samen met u een oplossing te zoeken. Toch kan het zijn dat u er met SWB niet uitkomt. Hier leest u welke vervolgstappen u dan kunt zetten.


Heeft u een klacht over de huurprijs en/of de servicekosten?

Hiervoor kunt u terecht bij het secretariaat van de Huurcommissie.

Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL  DEN HAAG
Telefoon 0800 – 48 87 24 3
www.huurcommissie.nl


 

Heeft u een klacht over onze dienstverlening, onze medewerkers of over woonruimteverdeling?

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de Regionale Klachtencommissie Woningcorporaties Rivierenland. Gebruik hiervoor het klachtenformulier.

 

Deze klachtencommissie is een gezamenlijk initiatief van de woningcorporaties in Rivierenland. De commissie bestaat uit drie leden: één lid namens de huurders, één lid namens de verhuurders en een onafhankelijke voorzitter. De leden van de klachtencommissie zijn niet werkzaam bij een van de aangesloten woningcorporaties.

 

U kunt pas een klacht bij de Regionale Klachtencommissie indienen als u deze eerst besproken heeft met de medewerker(s), en de manager of directeur-bestuurder van SWB.