Huurdersvereniging

Huurdersvereniging Lingewaarden is een zelfstandige organisatie die de belangen van huurders in de gemeente Neder-Betuwe en Buren behartigt.
De huurdersvereniging is voortdurend in gesprek met SWB over het beleid dat SWB voert, bijvoorbeeld op het gebied van huurbeleid, nieuwbouw en onderhoud. Bovendien meldt de huurdersvereniging signalen die zij vanuit de huurders ontvangt, om te zorgen dat SWB weet wat er onder de huurders leeft.

Een goed georganiseerde huurdersvereniging met een brede achterban is belangrijk:
• voor de huurders, die op deze manier invloed uit kunnen oefenen op de keuzes die SWB als verhuurder maakt
• voor SWB, omdat wij waarde hechten aan de stem van de huurders in onze keuzes.


 

Lid worden?

Bent u huurder van SWB en nog geen lid van de huurdersvereniging?
Dan kunt u contact opnemen met de voorzitter de heer D.J. Bult, telefoon 0344 – 60 34 16.

Neem ook eens een kijkje op de website van de huurdersvereniging, of lees de folder.