Problemen met de huur betalen

Problemen met betalen

Het volledige huurbedrag moet vóór de eerste van de maand op onze rekening staan. Lukt het u niet om op tijd te betalen? Neem dan direct contact met ons op. Dan kunnen wij samen met u naar een passende oplossing zoeken.


Wat doen wij bij huurachterstand?

Als u niet op tijd betaalt, krijgt u rond de tiende van de maand een betalingsherinnering.
Hebben wij de huur enkele dagen later nog niet ontvangen? Dan nemen wij contact met u op. Wij proberen in overleg met u afspraken te maken over het inlopen van de achterstand.

Als wij geen contact met u kunnen krijgen en de huur nog steeds niet betaald is, dan geven wij de deurwaarder opdracht de achterstand voor ons te incasseren. Dat brengt extra kosten met zich mee, die voor uw rekening komen.

Bij langdurige wanbetaling kunt u niet in het huis blijven wonen. Wij zullen dan naar de kantonrechter gaan om een vonnis tot ontruiming aan te vragen.


 

Betalingsregeling

Wij willen betalingsproblemen het liefste voorkomen. Daarom doen we ons best om een betalingsregeling met u af te spreken als het u even niet lukt om de huur op tijd te betalen. Daar zijn wel twee eisen aan verbonden:

  • u neemt contact met ons op, bijvoorbeeld via ons webformulier
  • u betaalt de lopende huur op tijd

Als u de betalingsregeling niet nakomt en/of de lopende huur niet op tijd betaalt, schakelen wij alsnog de deurwaarder in.


Heeft u meer hulp nodig?

Kunt u elke maand moeilijk rondkomen? Dan kijken wij samen met u naar mogelijkheden om uw situatie te verbeteren. Misschien heeft u recht op huurtoeslag, kunt u terecht bij schuldhulpverlening of kunt u hulp krijgen bij de kernpunten van de gemeente.


Meer informatie

Heeft u vragen? Of wilt u met ons praten over betalingsproblemen? Neem dan contact op met het team Bewonerszaken. Bel 0344 – 60 19 14 of mail naar huurincasso@veeo.nl