Veranderde woonsituatie

Uw woonsituatie kan veranderen door:

  • het overlijden van de hoofdhuurder
  • de komst van een medehuurder
  • beëindiging samenwonen
  • echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap

Is er zo’n wijziging in uw woonsituatie? Denk er dan aan dat uw rechten en plichten hierdoor kunnen veranderen. Meld een wijziging in uw woonsituatie altijd schriftelijk bij ons.

 

Ook kan een wijziging invloed hebben op uw huurtoeslag.
Wilt u meer informatie over het voortzetten van de huurtoeslag?
Kijk dan op de website van de Belastingdienst of bel de Belastingtelefoon via 0800 – 05 43.

Overlijden van de hoofdhuurder

Als de hoofdhuurder overlijdt, zijn er drie situaties mogelijk:

woonsituatie

Situatie 1: U bent medehuurder

U bent (als echtgenoot of partner in een andere samenlevingsvorm) medehuurder.
U wordt automatisch de hoofdhuurder.
Wij hebben een kopie van de overlijdensakte of rouwbrief nodig. De huurovereenkomst hoeft niet gewijzigd te worden. U ontvangt een bevestiging van de wijziging.

Situatie 2: U bent een medebewoner die hoofdhuurder wil worden

U wordt niet automatisch hoofdhuurder. U kunt het medehuurderschap aanvragen en zo hoofdhuurder worden.
U moet met een uittreksel uit het bevolkingsregister aantonen dat u minstens twee jaar een gemeenschappelijke huishouding voerde met de overledene. U kunt het uittreksel opvragen bij de gemeente waar u woont. U moet het medehuurderschap binnen zes maanden na het overlijden van de hoofdhuurder aanvragen.

Situatie 3: Er is niemand die de nieuwe hoofdhuurder wil worden

De hoofdbewoners was de enige bewoner en/of er is niemand die de huurovereenkomst voortzet. De huurovereenkomst eindigt aan het eind van de tweede kalendermaand na het overlijden.

De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor de huur, de ontruiming van de woning en het herstel van eventuele gebreken aan de woning.

Als erfgenaam kunt u de huur ook eerder opzeggen. Dat kunt u schriftelijk doen, met een kopie van de overlijdensakte. Meer informatie vindt u bij ‘De huur opzeggen’.


Beëindigen samenwonen

Als u vanwege een relatiebreuk gaat verhuizen terwijl uw partner in de woning blijft wonen, moet u een eenzijdige huuropzegging doen. U kunt hiervoor het formulier eenzijdige huuropzegging gebruiken. Dit formulier moeten u én degene die in de woning achterblijft beiden ondertekenen.

 

Zegt u de huur niet op, dan blijft u als medehuurder hoofdelijk verantwoordelijk voor alle rechten en plichten die voortvloeien uit de huurovereenkomst.

 

Geef duidelijk aan dat u de enige bent die de woning verlaat. En denkt u ook aan de uitschrijving bij de Gemeentelijke Basisadministratie.

Echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap

Gaat u in verband met een echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap verhuizen en blijft uw partner in de woning wonen? Dan moet u een eenzijdige huuropzegging doen. U kunt hiervoor het formulier eenzijdige huuropzegging gebruiken. Dit formulier moeten u én degene die in de woning achterblijft beiden ondertekenen.

 

Komt u er onderling niet uit? Dan kan de rechter bepalen wie in de woning mag blijven wonen. Een kopie van de rechterlijke uitspraak is voldoende om het huurcontract met alle rechten en plichten over te zetten naar een contract met de door de rechter aangewezen persoon.


De komst van een medehuurder – wat is een medehuurder

Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Als deze weggaat of overlijdt, wordt u automatisch hoofdhuurder. Zorg wel dat u ons op de hoogte stelt van het overlijden of het vertrek van de hoofdhuurder.


Wie kan medehuurder worden?

  • Bent u de geregistreerde (huwelijks)partner van de hoofdhuurder? En staat u beiden op het betreffende adres ingeschreven? Dan bent u automatisch medehuurder.
  • Bent u niet de geregistreerde (huwelijks)partner van de hoofdhuurder? Dan kunt u medehuurder worden als u kunt aantonen dat u minimaal twee jaar een gemeenschappelijke duurzame huishouding voert met de bij SWB bekende hoofdhuurder en ook beiden op hetzelfde adres staat ingeschreven.
    Stuur ons uw aanvraag samen met een kopie van uw legitimatiebewijs en een uittreksel (BRP) van het bevolkingsregister. U kunt dit uittreksel opvragen bij uw gemeente.

Kinderen, broers en zussen kunnen geen medehuurder worden, behalve als de langstlevende ouder, broer of zus verhuist naar een verpleeghuis of overlijdt.

Denkt u in aanmerking te komen? Neemt u dan contact op met de afdeling Wonen. Wij maken graag een afspraak met u voor een gesprek bij ons op kantoor om uw persoonlijke situatie te bespreken.