Overlast melden

Overlast

Een goede relatie met uw buren is prettig. Maar het kan voorkomen dat u zich aan hen ergert, bijvoorbeeld vanwege harde muziek, ruzies, blaffende honden of slecht onderhoud. Als dit regelmatig voorkomt, kan het uw woonplezier verstoren.

Wat is overlast?

Iedereen die buren heeft, ergert zich wel eens aan harde geluiden, een verkeerd geparkeerde auto of een scheve schutting. Meestal spreken we dan van ‘hinder’. Het is normaal om af en toe hinder van uw buren te ervaren.

We spreken van overlast als één of meerdere bewoners herhaaldelijk gedrag vertonen dat de direct omwonenden in hun woonplezier belemmert. Overlast kan in veel verschillende vormen voorkomen, zoals geluid, stank, vervuiling enzovoort.


Wat kunt u doen bij overlast?

  • Ga altijd eerst met de overlastveroorzaker in gesprek om de problemen op te lossen. Zo’n gesprek is meestal heel verhelderend en nuttig. Vaak weten mensen niet dat zij overlast veroorzaken en zijn ze bereid een oplossing te zoeken.
  • Komt u er samen niet uit of vindt u het lastig om zelf het gesprek aan te gaan? Neem dan contact op met buurtbemiddeling van ElkWelzijn. Buurtbemiddelaars begeleiden het contact tussen u en uw buren en proberen samen met u een voor beide partijen acceptabele oplossing te bedenken. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
    U kunt zelf contact opnemen via 0345 – 51 52 27 of buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl. U kunt ook SWB vragen om u aan te melden bij Buurtbemiddeling.
  • Hebben een gesprek en buurtbemiddeling geen effect gehad? Meld de overlast dan bij SWB via ons meldformulier.

Bij ernstige overlast of het vermoeden van criminele activiteiten, zoals het kweken van hennep, kunt u contact opnemen met de politie via
0900 – 88 44 of Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 70 00.


Behandeling overlastmelding

Als u bij SWB een overlastmelding doet, kijken wij eerst wat u zelf hebt gedaan om de overlast bespreekbaar te maken of op te lossen. Als blijkt dat u er samen met de overlastveroorzaker(s) echt niet uitkomt, nemen wij uw klacht in behandeling. Per situatie bepalen wij de beste aanpak. In elk geval zullen wij:

  • Contact opnemen met de melder én de veroorzaker
  • Beoordelen of het inschakelen van een maatschappelijke organisatie (politie, sociaal team of het STiB) gewenst is

Als de overlast aanhoudt en de veroorzaker niet bereid is hem te beëindigen zullen wij in het uiterste geval de rechter vragen een uitspraak te doen.

Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling.