De organisatie SWB  
 
De organisatie SWB
Wie wij zijn
KWH
Jaarverslag
Governance
Visitatie
Ondernemingsplan
Vacatures
Stage
Prestatieafspraken
Zig Websoftware

De organisatie SWB

Stichting Woningbeheer Betuwe (SWB) is een moderne verhuurder van woningen met circa 4.000 woningen in haar bezit. Vanuit ons kantoor in Lienden beheren wij deze woningen in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe. 

SWB staat voor het goed en passend huisvesten van haar huidige en toekomstige klanten in een prettige woon- en leefomgeving. Klanten die over een laag tot modaal inkomen beschikken of vanwege hun persoonlijke omstandigheden meer dan anderen moeite hebben met het vinden van passende huisvesting hebben hierbij in het bijzonder de aandacht.

SWB wil meer zijn dan een verhuurder van woningen. Als professionele maatschappelijke organisatie opererend in het landelijke gebied De Betuwe streven wij een full-service concept na waarbij wij naast de huisvesting dienstverlening rond wonen in de breedste zin van het woord aanbieden. Hierbij richten wij ons in hoofdzaak op de vraag van mensen die niet of nog niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. Daarnaast zijn de overige huurdersgroepen en kopers welkome klanten van SWB.

Een van de uitgangspunten van SWB is om het voor haar klanten die daar behoefte aan hebben mogelijk te maken zelf in zijn of haar woonruimte te voorzien.

Bij de visie van SWB past een zelfstandige, financieel gezonde organisatie die open en transparant handelt en daarbij samenwerking met de overheid, zorg- en welzijnsinstellingen, collega corporaties en andere stakeholders als essentieel ervaart.

Voor het beheer van de bijna 4.000 woningen zijn 47 medewerkers in vaste dienst. Kijk voor meer informatie over ons woningbezit onder het tabje "een woning zoeken" en klik op "ons bezit".

Klik hier voor het organogram.

Klik hier voor de Procuratie en mandatering