reparatieverzoek wijziging doorgeven veel gestelde vragen contact

Duurzaamheid

Kostenbesparing

SWB zet zich actief in om het energieverbruik te verminderen. De energielasten zijn een belangrijk onderdeel van de woonlasten van onze huurders. We helpen hen graag de energiekosten zo laag mogelijk te houden door onze woningen te isoleren en energiezuinige installaties te gebruiken.

We geven ook advies aan onze huurders om het energieverbruik te beperken, onder andere in onze woontip Energiebesparing.


 

Milieu

Door het energieverbruik te verminderen, dragen we bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Bij onze nieuwbouwprojecten besteden we extra aandacht aan energiezuinigheid en de inzet van duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie.

Het hout en de andere materialen die we gebruiken zijn duurzaam ontwikkeld en kunnen worden hergebruikt.