reparatieverzoek wijziging doorgeven veel gestelde vragen contact

Groot onderhoud Opheusden

SWB voert onderhoud aan 100 woningen in Opheusden. Het onderhoud gebeurt in twee fases, waarvan de 1ste fase start in augustus dit jaar.
Tijdens het onderhoud in fase 1 worden o.a. de daken vervangen en woningen geïsoleerd. Naast de onderhoudswerkzaamheden wordt de huurders de mogelijkheid geboden om tegen een huurverhoging 9 zonnepanelen te laten plaatsen. De werkzaamheden voor fase 1 zijn naar verwachting eind november afgerond. Fase 2 zal in het voorjaar 2018 gestart worden.

Wilt u meer weten over dit project? Wij verwijzen u graag naar  www.swb-lienden.nl/onderhoud. 

 


Reinigen dakgoten

Vanaf maandag 29 mei start RRS weer met het reinigen van de dakgoten bij diverse woningen. U wordt van tevoren door het bedrijf geïnformeerd wanneer uw woning aan de beurt is.  RRS verwacht de werkzaamheden eind juli afgerond te hebben. Heeft u vragen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.


Huurverhoging 2017

 

Gemiddelde huurverhoging SWB 1,15%

Jaarlijks wordt landelijk de huurprijs verhoogd. Het kabinet bepaalt met welk percentage. In 2017 verhogen wij de huur gemiddeld met 1,15% voor huurders met een bruto huishoudinkomen tot € 40.349. Het percentage wat wordt toegepast is afhankelijk van de streefhuur van uw woning.

 

Huurverhoging sociale sector

Inkomen onder € 40.349

  • Is de huidige huur van uw woning hoger dan of gelijk aan de streefhuur, dan belasten wij alleen de inflatie door. De huurverhoging is dan 0,3%.
  • Is de huidige huur van uw woning lager dan de streefhuur, dan krijgt u een verhoging van 1,8%. Hierdoor groeit de huur in de richting van de streefhuur.

Inkomen boven € 40.349

  • Is uw gezamenlijke inkomen hoger dan € 40.349, dan wordt een huurprijsverhoging van 4,3% doorbelast. Dit wordt beperkt tot 0,3% indien u een huurprijs betaalt hoger of gelijk aan de markthuur.

Huurverhoging geliberaliseerde sector

  • Voor huurders die een geliberaliseerde huurwoningen huren (huurprijs boven de € 710,68), geldt dezelfde huurverhoging als voor mensen in een sociale huurwoning (1,8% of 0,3%).

Informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina Jaarlijkse huurverhoging.


Planontwikkeling Voorstraat Lienden

Stichting Woningbeheer Betuwe start dit jaar met de planontwikkeling van een braakliggend terrein aan de Voorstraat in Lienden. Het plan is om op het terrein maximaal 60 woningen (40 huur, 20 koop) bouwen.

 

Onlangs zijn de omwonenden op de hoogte gebracht van de plannen. Er zijn nog geen concrete tekeningen, maar er is al wel gestart met de ideevorming voor deze ontwikkeling.

 

SWB sloot met de gemeente Buren een samenwerkingsovereenkomst. Hierin worden, naast afspraken over de te bouwen woningen en financiële afspraken, ook zaken geregeld over de toekomstige inrichting van de openbare ruimte. De komende maanden zullen de plannen verder uitgewerkt worden. Omwonenden en andere geïnteresseerden zullen dan verder geïnformeerd worden.

 

Met ingang van 6 maart 2017 ligt een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van Buren, De Wetering 1 te Maurik. U kunt de zakelijke beschrijving inzien op maandag van 9.00 uur tot 17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Tevens kunt u een afspraak maken de stukken buiten bovengenoemde openingstijden in te zien. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de heer H.J. van Dijk, telefoon 14 0344.

 

Heeft u interesse in het plan en wilt u verder op de hoogte gehouden worden van de voortgang, stuurt u dan een mail naar swb@swb-lienden.nl met daarin uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres. Indien van toepassing kunt u ook aangeven of u interesse heeft in een huur- of een koopwoning.


Start nieuwbouw Acaciastraat Opheusden

Aan de Acaciastraat en Kastanjelaan in Opheusden bouwen we zes 2-onder-1  kapwoningen. De woningen zijn ruim bemeten en hebben een badkamer op de begane grond. Tevens is er de mogelijkheid om een slaapkamer te realiseren op de begane grond. Op de verdieping zijn 3 slaapkamers. Hierdoor zijn de woningen zowel geschikt voor gezinnen, ouderen of mensen die vanwege een beperking gelijkvloers moeten wonen.

lees meer


Storing in de cv

Een niet werkende thermostaat of verwarming, een koude douche of een bevroren waterleiding is erg vervelend. Het kan zijn dat er een storing in de cv zit of dat de cv kapot is. Soms kunt u de storing zelf eenvoudig oplossen, zoals in de volgende gevallen.

lees meer


Prestatieafspraken Gemeente Buren

Op 7 december ondertekende wethouder Klein de prestatieafspraken met SWB, KleurrijkWonen, de Bewonersraad Tiel/Buren en Huurdersvereniging Lingewaarden. De gemeentelijke woonvisie is de basis voor afspraken met de corporaties en de huurdersorganisaties. Het is de eerste keer dat gemeente op deze manier met deze vier partijen afspraken maakt.

  lees meer


Geef hier uw e-mailadres aan ons door!

Geef hier uw e-mailadres aan ons door!
Wij informeren onze huurders ook digitaal. Daarom ontvangen wij graag uw e-mailadres.
lees meer


Algemene huurvoorwaarden

SWB vindt het belangrijk om in de communicatie met huurders zo duidelijk mogelijk te zijn. Om die reden hebben we onze Algemene Huurvoorwaarden aangepast en opgeschreven in begrijpelijk Nederlands. Daarbij vermijden wij juridische teksten zoveel mogelijk.
lees meer


Huurverhoging 2016

Per 1 juli vindt de jaarlijkse huurverhoging plaats. Vóór 1 mei ontvangt u een brief met daarin het voorstel voor de huurverhoging per 1 juli 2016.
lees meer