reparatieverzoek wijziging doorgeven veel gestelde vragen contact

Groot onderhoud Opheusden

De onderhoudswerkzaamheden aan de 100 woningen in Opheusden zijn inmiddels gestart. Het onderhoud gebeurt in twee fases, waarvan de 1ste fase start in augustus dit jaar. Binnen het project krijgen de betrokken woningen nieuwe daken en worden de gevels ge(her)ïsoleerd. In een tweede fase die start in maart 2018 worden de gevelpanelen vervangen en vinden er schilderwerkzaamheden plaats. Het onderhoud wordt uitgevoerd in de volgende straten: Lijsterstraat, Ooievaarstraat Smachtkamp, Fazantstraat, Iepenlaan, Kievitstraat, Molukkenstraat, Patrijsstraat, Ribesstraat.

Keuze voor zonnepanelen
Huurders kunnen binnen dit project tegen een beperkte huurverhoging kiezen voor zonnepanelen. Veel huurders maken hier gebruik van. Inmiddels heeft 45% van de huurders zich aangemeld!

Meer comfort en minder energie
Met het onderhoud aan deze woningen investeren SWB en huurders samen in woningen met meer comfort en minder gebruik van energie. Dit is goed voor het milieu, maar ook voelbaar in de portemonnee van de huurder. Door de isolatie en het aanbrengen van zonnepanelen bezuinigt een huishouden fors op het energieverbruik. Het gemiddelde energielabel van de woningen komt na de werkzaamheden op label B.

Overlast tijdens werkzaamheden
De aannemers Klok Groep uit Nijmegen, De Vree en Sliepen uit Tiel en Aannemingsmaatschappij J. Bouman uit Rhenen voeren de werkzaamheden uit. Zij proberen de overlast voor bewoners en omwonenden tot een minimum te beperken. Toch zal het af en toe merkbaar zijn dat er gewerkt wordt. Wij vragen omwonenden daarvoor hun begrip.

Wilt u meer weten over dit project? Wij verwijzen u graag naar  www.swb-lienden.nl/onderhoud.